In Tờ Rơi Giá Rẻ

In tờ rơi giá rẻ

Với công nghệ kỹ thuật in hiện đại offset  màu, những ấn phẩm tờ rơi sẽ cực kỳ sắc nét, chuẩn màu và cho hình ảnh thực nhất để sản phẩm của bạn đạt hiệu quả cao nhất.

Bảng báo giá in tờ rơi

Báo giá in tờ rơi giấy C100

Số lượng (tờ) A5 (15cm x 21cm) A4 (21 x 29cm) A3 (42x29cm)
1000 1150 đ / tờ 1150 đ / tờ 1.850 đ / tờ
2000 700 đ / tờ 900 đ / tờ 1.500 đ / tờ
3000 700 đ / tờ 900 đ / tờ 1.500 đ / tờ
4000 600 đ / tờ 900 đ / tờ 1.400 đ / tờ
5000 600 đ / tờ 800 đ / tờ 1.250 đ / tờ
6000 600 đ / tờ 800 đ / tờ 1.250 đ / tờ
7000 600 đ / tờ 800 đ / tờ 1.200 đ / tờ
8000 600 đ / tờ 800 đ / tờ 1.150 đ / tờ
9000 600 đ / tờ 800 đ / tờ 1.150 đ / tờ
10000 550 đ / tờ 700 đ / tờ 1.150 đ / tờ
12000 550 đ / tờ 700 đ / tờ 1.150 đ / tờ
15000 550 đ / tờ 700 đ / tờ 1.100 đ / tờ
16000 550 đ / tờ 700 đ / tờ 1.100 đ / tờ
20000 550 đ / tờ 700 đ / tờ 1.100 đ / tờ
30000 550 đ / tờ 700 đ / tờ 1.050 đ / tờ
40000 500 đ / tờ 700 đ / tờ 1.050 đ / tờ

Báo giá in tờ rơi giấy C150

Số lượng (tờ) A5 (15cm x 21cm) A4 (21 x 29cm) A3 (42x29cm)
1000 1.200 đ / tờ 1.250 đ / tờ 1.900 đ / tờ
2000 900 đ / tờ 950 đ / tờ 1.600 đ / tờ
3000 900 đ / tờ 950 đ / tờ 1.600 đ / tờ
4000 700 đ / tờ 900 đ / tờ 1.500 đ / tờ
5000 700 đ / tờ 850 đ / tờ 1.300 đ / tờ
6000 700 đ / tờ 850 đ / tờ 1.300 đ / tờ
7000 700 đ / tờ 850 đ / tờ 1.300 đ / tờ
8000 650 đ / tờ 850 đ / tờ 1.200 đ / tờ
9000 650 đ / tờ 850 đ / tờ 1.200 đ / tờ
10000 600 đ / tờ 750 đ / tờ 1.200 đ / tờ
12000 600 đ / tờ 750 đ / tờ 1.200 đ / tờ
15000 600 đ / tờ 750 đ / tờ 1.200 đ / tờ
16000 600 đ / tờ 750 đ / tờ 1.200 đ / tờ
20000 550 đ / tờ 750 đ / tờ 1.200 đ / tờ
30000 550 đ / tờ 750 đ / tờ 1.100 đ / tờ
40000 500 đ / tờ 700 đ / tờ 1.100 đ / tờ

Báo giá in tờ rơi giấy C300

Số lượng (tờ) A5 (15cm x 21cm) A4 (21 x 29cm) A3 (42x29cm)
500 2.000 đ / tờ 3.000 đ / tờ 6.500 đ / tờ
1000 1.600 đ / tờ 2.300 đ / tờ 3.700 đ / tờ
2000 1.200 đ / tờ 1.900 đ / tờ 2.600 đ / tờ
3000 1.200 đ / tờ 1.700 đ / tờ 2.600 đ / tờ
4000 1.200 đ / tờ 1.500 đ / tờ 2.600 đ / tờ
5000 1.200 đ / tờ 1.300 đ / tờ 2.300 đ / tờ
6000 1.200 đ / tờ 1.300 đ / tờ 2.300 đ / tờ
7000 1.200 đ / tờ 1.300 đ / tờ 2.300 đ / tờ
8000 1.200 đ / tờ 1.300 đ / tờ 2.300 đ / tờ
9000 1.200 đ / tờ 1.300 đ / tờ 2.300 đ / tờ
10000 1.100 đ / tờ 1.200 đ / tờ 2.300 đ / tờ
12000 1.100 đ / tờ 1.200 đ / tờ 2.300 đ / tờ
15000 1.100 đ / tờ 1.200 đ / tờ 2.300 đ / tờ
16000 1.100 đ / tờ 1.200 đ / tờ 2.300 đ / tờ
20000 1.100 đ / tờ 1.200 đ / tờ 2.200 đ / tờ
30000 1.050 đ / tờ 1.200 đ / tờ 2.200 đ / tờ
40000 1.050 đ / tờ 1.200 đ / tờ 2.200 đ / tờ

Spread the love